Item Code  Product Description
101 25lb 5x6 Tomato
102 25lb 6x6 Tomato
103 25lb 6x7 Tomato
104 25lb Roma
105 20lb 5x6 Tomato
106 20lb 5x5 Tomato
107 20lb 4x5 Layer Tomato
108 20lb 4x4 Layer Tomato
109 10lb 6x6 Layer Tomato
110 15lb 32ct Tomato
111 15lb 27ct Tomato
112 25lb #2 Tomato
113 10lb Roma Tomato
114 12-20oz Roma
115 12-1pt Grape Clamshell
116 10lb Grape Tomato
117 12-1lb Grape Tomato
118 12-1pt Clamshell Cherry Tomato
119 12-1pt Cherry Tomato
120 25lb Yellow Tomato
122 10lb Yellow Tomato
123 8lb Yellow Tomato
124 25lb Green Tomato
125 20lb Green Tomato
126 10lb Green Tomato
127 8lb Green Tomato
128 10lb Tomato
129 5lb Tomato
130 12-1 4ct Tomato
132 Extra Large Bell Pepper
133 Large Bell Pepper
134 Medium Bell Pepper
135 Choice Bell Pepper
136 25lb #2 Roma
137 20lb 4x5 Vine Ripe Layer Tomato
138 24ct Cucumbers
139 25lb 5x6 Vine Ripe
142 Roma Tomatoes-Small
149 20lb Grape Tomato
152 25lb Yellow 5x6
153 25lb Yellow 6x6
157 25lb 5x6 Pink
159 25lb Indiana Home Grown
161 20lb Indiana Home Grown
162 20lb 4x4 Indiana Home Grown
176 12-1 3ct Tomato
186 25lb Indiana Home Grown Roma
312 15-1 3ct Tomato
556 25lb 5x5 Tomato
801 ½ Peck Summer Tomatoestd>
900 5lb Roma